PROFIL SOLIHIN

06.Solihin

1. Nomor Urut Partai Politik        : 2 (Dua)
2. Nama Partai Politik                     : Partai Kebangkitan Bangsa
3. Daerah Pemilihan                         : Jawa Barat 7 (Tujuh)
4. Nomor urut bakal calon            : 6
5. Nomor Induk Kependuduka   :  3215190608680002
6. Nama lengkap                                :  Drs. H.M Solihin
7. Tempat/tanggallahir/Umur    : Karawang, 6 Agustus 1968/45 tahun
8. Jenis Kelamin                                 : Laki – Laki
9. Agama                                                : Islam
10.Status Perkawinan                      : Kawin

a. Nama Istri : Lutfiyah  b. Jumlahanak : 3 (tiga)orang
Eva Nurfadillah, Evi Rizkiya Dewanti ,Fajrul Farid

11. Alamat Tempat Tinggal            : Dusun Krajan lll Harapan Jaya RT : 019 RW:005  Kel. Lemahabang Kec.Lemahabang , Karawang Jawa Barat

12. Riwayat Pendidikan                   :

a. SDN Cilewo lll Lulus Tahun 1982
b. SMPN Telegasari T.hun 1985
c. SMA Islam Cipasung Lulus Thn 1988
d. Institut Agama Islam Cipasung 1992

13. Kursus/Diklat                                   : Kursus Komputer

14. Riwayat Organisasi                         : Pengurus MWC NU Lemahabang, Pengurus PCNU Karawang

15. Riwayat Pekerjaan                          :

a. Tenaga Ahli BAPEDA PEMDA Kerawang
b. Tenaga  Ahli DPRD Kab. Kerawang

16. Tanda Penghargaan                       :

17. Riwayat Perjuangan                       :

Pendiri Partai Kebangkitan Bangsa di Kasb Karawang, Pengurus DPC PKB Kab Karawang, Pengurus DPW PKB Jawa BArat

DPw PKA Jawa Aarat

Advertisements