PROFIL TUBAGUS

04.tubagus

1. Nomor Urut Partai Politik        : 2 (Dua)
2. Nama Partai Politik                     : Partai Kebangkitan Bangsa
3. Daerah Pemilihan                         : Jawa Barat 7 (Tujuh)
4. Nomor urut bakal calon            : 4
5. Nomor Induk Kependuduka   :  3273210504570001
6. Nama lengkap                                : DR. Tubagus  Ahmad Dajorat
7. Tempat/tanggallahir/Umur    : Bandung, 25 September 1965 / 47 tahun
8. Jenis Kelamin                                 : Laki – Laki
9. Agama                                                : Islam
10.Status Perkawinan                      : Kawin
a. Nama Istri : R. Mimi Zamilah, SE  b. Jumlahanak   : 5 ( lima )orang

11. Alamat Tempat Tinggal            :Jl. Wibisana 13 No. 12  Harapan Jaya RT : 003 RW:019  Kel. Sukayulu Kec.Teluk Jambe, Karawang

12. Riwayat Pendidikan                   :

a. SD 1978
b. SMP 1981
c. SMA 1984
d. Universitas Negeri Jakarta 2010

13. Kursus/Diklat                                  :

a. Diklat Keuangan
b. Diklat Management

14. Riwayat organisasi                         :

a. Ketua Lakpesdam 2004-2009
b. Tenaga Ahli PCNU Karawang 2009-2014

15. Riwayat Pekerjaan                          :

a. Senior MAnager PT Taxmaco
b. Direktur PT Bagus Wijaya Karya

Advertisements