PROFIL WARI

03.wari

1. Nomor Urut Partai Politik        : 2 (Dua)
2. Nama Partai Politik                     : Partai Kebangkitan Bangsa
3. Daerah Pemilihan                         : Jawa Barat 7 (Tujuh)
4. Nomor urut bakal calon            : 3
5. Nomor Induk Kependuduka   :  3213032105860007
6. Nama lengkap                                :  Wari
7. Tempat/tanggallahir/Umur    : Subang, 21M.i 1965 / 43 Tahun
8. Jenis Kelamin                                 : Laki – Laki
9. Agama                                                : Islam
10.Status Perkawinan                      : Kawin
a. Nama Istri : Ade Nurhayanti b. Jumlahanak   : 4(empat)orang

11. Alamat Tempat Tinggal            : Barahan Timur No. 54  RT : 007 RW:013 Kel. Subang Kec. Subang ,Jawa Barat

12. Riwayat Pendidikan                   :

a. 1933-1936, Sabakan Ciwanngin. Subang
b. 1980-1983 Mtsn Babakan Ciwaringin, Subang
c. 1974-1980 Al Muawanah Submg

13. Kursus/Diklat                                  :

a. 1989-1989, PMII PC, Subadg
b. 2013-2013, DPP PKB, Subang

14. Riwayat organisasi                         :

a. 2011-2016, Wakil Ketua, Jawa Barat
b. 2006-2011, Wakil Ketua Jawa Barat
c. 2001-2006, Ketua Subang

15. Riwayat Pekerjaan                          : –

16. Tanda Penghargaan                        : –

17. Riwayat Perjuangan                        :

a. 2013, DPP Pkb, Surabaya
b. 2007-2014, Ketua Majelis
c. 2012, Dengan Judul Saya Bangga Menjadi Warga

Advertisements